Fria Teatern

 

 

 

 

Läs mer

13/12-11

Kulturnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag med ett beslutsunderlag som återigen innehöll felaktigheter. 

2/12-11
RÄDDA FRIA TEATERN
Kulturförvaltningen föreslår ytterligare sänkning av omställningsstödet til Fria Teatern för 2012 tii 480.000
Det är en minskning på 1.050.00, från 1.520 till 480.000 på 2 år.
Vill du att Fria Teatern ska finnas kvar berätta det för dina politiker.

På luciadagen beslutar kulturnämnden om 2012 års verksamhetsstöd. De flesta fria scener föreslås få oförändrat stöd eller 10% ökning. Fria Teatern föreslås få sänkt omställningsstöd.Till Kulturnämnden i Stockholms stad
2012-12-02
 
 
Idag har jag på insyn tagit del av följande ärende:
 
Förslag om verksamhetsstöd till det fria kulturlivet 2012
 
Det är med bestörtning jag ser att det finns förslag om att ytterligare sänka verksamhetsbidraget (eller rättare sagt omställningsbidraget) till Fria Teatern. Jag har, som ni säkert vet vid det här laget, tillsammans med många andra boende i Vantör, engagerat mig i att rädda teatern genom Fria Teaterns Vänner, som bildades i samband med förra årets beslut om att minska bidraget till teatern.
 
Nu förstår jag ingenting längre! Vad mer hade teatern, eller vi som kämpat för att få ha den kvar, kunnat göra? I förslaget står följande motivering till varför Fria Teatern ska få minskade anslag:
 
Märkbar förändring av verksamhet, ekonomi, organisation och samarbeten har uteblivit under 2011. Under beredningen av Fria Teaterns ansökan om verksamhetsstöd (2 332 tkr) framkommer dock inte en planerad förändring inför verksamhetsåret 2012 och kulturförvaltningen har fått svag respons på begäran om kompletteringar och statusrapporter.
Kulturförvaltningen gör bedömningen att en bärkraftig idé för program, konkreta samarbeten och en starkt lokalförankrad verksamhet fortfarande saknas.
 
Jag har sett medarbetarna på Fria Teatern fullkomligt vända ut och in på sig själva under året som gått. De har hyrt ut sin lokal till alla tänkbara hyresgäster och aktiviteter, de har säkrat tidigare samarbetspartners och skaffat nya, de har anpassat sin repertoar till olika grupper av människor, med fokus på dem som bor i Högdalen.
 
Lika obegripligt är nästa stycke:
 
Kulturförvaltningen ser dock positivt på det lokala engagemang som under 2011 har utvecklats kring ett mer öppet kulturhus i Högdalen. Med bakgrund i ovanstående föreslår förvaltningen ytterligare ett års omställningsstöd om 480 tkr.
 
Det lokala engagemanget är alltså det som jag ingått i – Fria Teaterns Vänner.  Under året som gått har vi anordnat stödkaféer för Fria Teatern. De flesta av oss arbetar heltid men har avsatt 8-10 timmar varje söndag för att samla folk i kampen för kultur i förorten – och framför allt för Fria Teatern. Som ni säkert också vet har dessa kaféer varit välbesökta, vår grupp har blivit större och det är MÅNGA som på olika sätt hört av sig till berörda politiker och massmedia för att visa hur viktig frågan är. Nyss fick vi i Fria Teaterns Vänner köpa (!) kopior av all korrespondens som skickats till Kulturnämnden – ca 800 mail och brev från privatpersoner och organisationer. Utöver det har vi samlat 5 700 namnunderskrifter från privatpersoner och ett upprop som jag nu skickar över, trots att det inte är färdigställt än.
 
 
Hur kan man som politiker låta bli att lyssna på det? Och hur kan man säga att en lokalförankrad verksamhet fortfarande saknas – samtidigt som man hyllar Fria Teaterns Vänners arbete? Jag har blivit kontaktad av tjänstemän som tyckt att vi i vänföreningen ska söka pengar från ”Jalla”. Jag har då upplyst dem om att Fria Teaterns Vänner och kaféerna vi anordnat haft som enda syfte att rädda Fria Teatern och protestera mot Kulturnämndens beslut. Av rent hyfs har vi INTE sökt pengar från Kulturförvaltningen för dessa aktiviteter. Nu står det i förslaget att det lokala engagemanget utvecklats kring ett mer öppet kulturhus – varifrån kommer detta? Det är inget vi har diskuterat i Fria Teaterns Vänner och inget vi önskat, särskilt inte på bekostnad av den kvalitativa teater som erbjuds på Fria Teatern. Samma tjänstemän som tidigare kontaktat mig har talat om ett kulturhus, men jag har ingen aning om vem mer som tänkt sig detta, inte vi i Fria Teaterns Vänner i alla fall.
 
Jag hoppas att ni lyssnar till dessa synpunkter och väger in dem i ert beslut, allt annat vore ju en katastrof för demokratin.
 
Ulrika Dahl
December 2011Ompröva beslutet!

Trots en stor opinion och massiva protester klubbades beslutet om ”omställningsbidrag” till Fria Teatern. Oppositionens begäran om bordläggning på grund av otillräcklig beslutsunderlag accepterades inte.
Vi avvisar beslutsunderlaget och ifrågasätter dess verklighetsförankring.
Vi har t.ex. blivit anklagade för låg produktivitet samtidigt som vi de senast två åren fått Kulturförvaltningens egen bonus för hög produktivitet.
Vi har blivit anklagade för bristande lokal förankring och vi vill här passa på att tacka alla i Högdalen, Vantör och omgivande områden för det stora engagemang verkligen motbevisar detta.

Ompröva beslutet.
Om du/ni tycker att beslutet är fel, berätta det för Madeleine Sjöstedt och för Mats Sylwan, madeleine.sjostedt@stockholm.se, mats.sylwan@stockholm.se. Skriv Kulturnämnden i ämnesraden. Skicka en kopia till info@friateatern.se

Du kan använda denna text om du vill:

Ompröva beslutet om Fria Teaterns verksamhetsstöd. Jag ifrågasätter grunderna för beslutet. Se till att Fria Teatern kan fortsätta sin verksamhet!

Tack än en gång för ert stora engagemang
19 Januari 2011


Som en blixt från en klar himmel får vi besked om att kulturförvaltningen föreslår halverat anslag för innevarande år och inget alls nästa år.

Detta sker under pågående verksamhetsår, där vi har planerat vår verksamhet, skrivit avtal med såväl medarbetare som teaterförlag. Vi har köpt pjäsrättigheter för tre nya föreställningar. Madeleine Sjöstedt uttalade häromdagen att det tar ungefär 1,5 år att förbereda en verksamhet.

Vi har en väl fungerande och uppskattad verksamhet med repertoarteater på två scener. För närvarande har vi sex pjäser på repertoaren. Vår senaste premiär i Högdalen i september "Svårast är det med dom värdelösa" beskrevs av DN som "en lysande föreställning om att vara annorlunda"

Vi repeterar nu "Ren" av Lars Norén, som får skandinavienpremiär på Lilla Scen 8 mars. Senare under våren kommer ett danskt gästspel.

Vi gör ett skolförberedande projekt med alla 5-åringar på Kungsholmen.
Anna Höglund skriver en ny barnpjäs för oss," Tanten mittemot".
Därefter kommer "Den gyllene draken" av Roland Schimmelpfennig i Högdalen, om papperslösa immigranter.

Utan detta anslag kan Fria Teatern inte fortsätta att verka.

Kulturnämnden ska ta upp förslaget för beslut den 18 januari


Om du vill att Fria Teatern ska finnas kvar, berätta det för kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och nämndsekreterare Mats Sylwan på madeleine.sjostedt@stockholm.se och mats.sylwan@stockholm.se
Skriv ”Kulturnämnden” i ämnesraden.
Skicka även en kopia till info@friateatern.se
Sprid gärna detta till vänner och kolleger.

Du kan använda denna text om du vill:

Jag vill protestera mot Kulturförvaltningens förslag att lägga ner Fria Teatern.
Fria Teatern utgör med sin 40-åriga verksamhet en viktig del av Stockholms fria kulturliv.

Tack för ert stöd
FRIA TEATERN
11 Januari 2011

 

Nedskärningen orimlig på SvD

Galet om Fria Teatern på Expressen

Mager morot till kulturen på aftonbladet

Fria Teatern och BUS får kraftigt minskade bidrag på nummer.se

Ingegärd Waaranperä: "Tänk om, Madeleine Sjöstedt!" på DN

Öppet brev - med hälsning från högdalen på Aftonbladet

Vad kostar en konkurs på SvD

Jag skäms över kortsigtigheten på SvD

Viktig för förorten på SvD

Slutet för Fria Teatern på Vårt Kungsholmen

Ridå ner för teatrar på aftonbladet

Olyckligt att Sjöstedt inte har vett att rädda Fria Teatern på DN

Obehaglig slakt av Fria Teatern på SvD

Kulturförvaltningen måste bli affärsmässig på HD

Följ vad som händer på Twitter: www.twitter.com/FriaTeatern

 

Postadress Box 47, 124 21 Bandhagen Biljetter 08-99 22 60 Kontor 08-647 82 37 Fax 08-99 62 72 Epost info(at)friateatern.se
Stora Scenen Högdalsplan 10, Högdalens C Leveransadress Önskehemsgatan 15 Lilla Scenen Bergsgatan 11, Kungsholmen